onsdag 18. mars 2009

Sosial kompetanse:

Sosial kompetanse går vi i utgangspunktet med 7 ferdigheter, det er:
  • Empati
  • Prososiale handlinger
  • Selvhevdelse
  • Selvkontroll
  • Samarbeidsferdigheter
  • Ansvarlighet
  • Lek, glede og humor

Disse ferdighetene er viktig hvis man vil utvikle sosial kompetanse. Dette har vi i klassen lært om. Det har vært lærerikt og jeg tror jeg vil ta med meg dette videre. For eksempel ulike måter man kan få barn med forskjellig atferd til å samarbeide...

Ingen kommentarer: