onsdag 10. desember 2008

Prøveeksamen

Tema jeg har valgt: Fysisk aktivitet og helse
Alder på barna: 4-5 år


Først hadde jeg samling med barna der jeg fortalte hva vi skulle gjøre, hva aktiviteten gikk ut på, og til slutt se hvem som var tilstede.

Så skulle vi ha den første aktiviteten som var "bjørnen sover". Der noen barn later som de er bjørn og andre mennesker. "Bjørnene" bruker evnt. teppe til å gjemme seg under. Vi sang til aktiviteten, så "våkner" plutselig bjørnene. Det kan hende barna gjerne vil gjenta denne leken flere ganger, og kanskje vil bytte om på "rollene de spiller".
Den andre aktiviteten var "Ta den ring å la den vandre". Den gikk ut på at alle står i en ring og en i midten, så skal vi gi ringen rundt til noen har gjemt den. Vi synger med, når sangen er slutt skal den i midten peke på den personen de tror har ringen.
Den siste aktiviteten jeg hadde var "Hinderløype". Den gikk ut på å stimulere grovmotorikken til barna. Da hadde jeg tatt med rokkeringer som de kunne bruke til å rokke med eller hoppe oppi, hoppetau til å hoppe med eller balansere på og til slutt noe de kunne krype under.

Noe av det jeg kunne gjort annerledes var å ha aktiviteten i gymsalen og latt barna få være med å bestemme hvor de forskjellige hinderne skulle stå og hva som eventuelt hva de ville ha med. Men ellers syns jeg det gikk greit, jeg lærte kjempe mye og fikk mye erfaringer.

Ingen kommentarer: